Geschiedenis

Een beetje geschiedenis ...

De harmonie of "’t Muziek" van Mol-Achterbos werd onder impuls van de vooruitstrevende Pastoor Dams op 25 januari 1925 boven de doopvont gehouden als "Zang & Toneelmaatschappij" en kreeg als naam "Katholiek Achterbosch".
Art. 2 van de oorspronkelijke statuten vermeldt: "De maatschappij heeft voor doel de verheffing der Goddelijke diensten in kerk, processiën enz.; het aanschaffen van gezond en verkwikkend vermaak aan zijne leden, hunne familiën en aan al de bewoners van Achterbos."

Met deze vereniging kon men natuurlijk vrij vlug van start gaan met zang en toneel, maar voor men een echte muziekmaatschappij te been had, gingen er nog een paar jaar voorbij met notenleer en het leren bespelen van de nodige instrumenten.
De eerste muziekmeester-notenleer, tevens voorzitter van de maatschappij, was Peter Van Hoof, algemeen gekend als "Piejer van Jef van de Groote", een rasechte Achterbossenaar die gestudeerd had aan het Mechelse Lemmensinstituut.
Zodra Peter zijn manschappen genoeg muziekkennis had bijgebracht om een instrument te leren bespelen, kwam er als eerste echte dirigent Mr. Etienne uit Lier.
De muzieklessen en de repetities werden goed bijgewoond en toen Pastoor Dams op een mooie avond in 1927 nog eens poolshoogte kwam nemen, en hoorde en zag dat zijn "Katholiek Achterbosch" reeds de stapmars Filfordo kon spelen, kregen de muzikanten van hem een staande ovatie en een: "Bravo mannen, en nu vooruit hé, daar moeten we mee de straat op!"
De brave Achterbossenaren konden hun oren en ogen niet geloven toen ze voor de eerste keer hun fanfare over de hobbelige steenweg zagen marcheren en onophoudelijk hun enige mars Filfordo hoorden spelen.

Al vrij vlug werd dirigent Etienne opgevolgd door de gepensioneerde postbode Constant Wuyts uit Herentals.
Deze dirigent kwam met de trein naar Mol en dat gaf vooral in de winter nogal wat problemen, want hij moest dan naar het station van Mol gebracht worden uit schrik dat Constantje in de bossen zou verdwalen.
Nadat Peter Van Hoof in 1928 al verhuisd was naar Merksem (hij werd daar koster-organist), en ook enkele andere bestuursleden wat gas terug namen, was er in 1930 een bestuursherkiezing en keek men meteen ook uit naar een nieuwe dirigent uit onze streek.
Joseph Claes van Villa Marotz werd voorzitter, Louis Deckx werd ondervoorzitter maar wel dd. voorzitter en Edmond Huysmans uit Mol werd de nieuwe dirigent. Deze laatste was een uitstekende klarinettist bij de harmonie St.-Cecilia uit Mol en vormde geregeld met zijn broer Constant een puik klarinettenduo. Het lag dan ook voor de hand dat Mon vrij vlug houtblazers in de maatschappij introduceerde en zo werd de fanfare een harmonie.
In 1932 werd Joseph Claes erevoorzitter en Louis Deckx voorzitter. Louis zou dat blijven tot in 1956 en was al die jaren het grote trekpaard, niet alleen van de harmonie maar ook van de parochie!

In de vooroorlogse jaren had de harmonie reeds de wind in de zeilen. Het was tevens een eer om muzikant, lid, bestuurslid, erelid, mamber of gewoon sympathisant te zijn van ´t Muziek. Gedurende de oorlogsjaren lag het Muziek om meerdere redenen stil, maar na de bevrijding in september ´44 en de volgende jaren was er enthousiasme alom.
De Vlaamsche kermissen van 1946-´47 enz. waren dan ook echte volksfeesten. Ook in de vijftiger jaren en verder bleef de harmonie zeer populair, want als ´t Muziek uittrok of ergens concert speelde, was er altijd veel volk en veel sfeer.

In 1961 gaf Mon Huysmans wegens ziekte noodgedwongen de dirigeerstok over aan zijn 65-jarige broer Constant. Stan was al vele jaren dirigent bij St.-Cecilia en directeur van de muziekschool in Mol.
Na enkele jaren was men toch wel aan verjonging toe en in oktober 1964 volgde de 28-jarige Jos De Roover uit Aarschot, Stan Huysmans op als dirigent. Er waaide al gauw terug een fris en jong windje door de harmonie, oud-muzikanten kwamen terug en ook enkele jongeren kwamen de rangen aanvullen.
Het kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel toen begin november ´65 Jos De Roover zijn ontslag als dirigent meedeelde, dit om persoonlijke redenen en wegens te veel werk. Daar sta je dan als voorzitter, bestuur, muzikant ...

Bij de kersverse parochieherder van Achterbos, Pastoor Mermans, ging echter een lichtje branden en via hem kwam men bij Karel Noyen uit Vosselaar terecht.
Karel zag het met Achterbos wel zitten en op 16 november 1965 stond hij voor de eerste keer als dirigent voor de St.-Apollonia harmonie. Het klikte meteen en de volgende jaren zou ´t muziek van Achterbos er nog enorm op vooruitgaan. Het aantal muzikanten steeg gestadig met een maximum medio 1969 van 63 muzikanten! Tussen 1967 en 1998 nam de harmonie 26 maal deel aan muziekwedstrijden, promoveerde van 3de afdeling naar uitmuntendheid en behaalde de hoogste score op 29 juni 1969 in 2de afdeling in Zoerle-Parwijs met 96% van de punten.

De naam "Katholiek Achterbosch" veranderde in de loop der jaren in "St. Apollonias Gilde", nadien werd het "Harmonie St.-Apollonia" en sinds de viering van het 50-jarig bestaan in 1975 is het "Koninklijke Harmonie St.-Apollonia" van Achterbos.
Het bestuur onderging intussen ook nog enkele veranderingen want reeds in 1956 werd Louis Deckx als voorzitter opgevolgd door Jan Caeyers. In 1987 werd Jos Caeyers voorzitter, gevolgd door Roger Paeshuyse. Sinds 2000 is Leo Sannen de voorzitter van onze harmonie.

In 1999 was er ook een tijd van komen en gaan, want Karel Noyen nam na 33 jaar dirigentschap op 2 februari afscheid van ´zijn´ Achterbos. Hij werd opgevolgd door Alex Steurs die ook al vele jaren de harmonie St.-Carolus van Mol-Rauw dirigeert.
Onder zijn leiding is onze harmonie er muzikaal nog flink op vooruit gegaan. Op de Nationale Fedekam-kampioenschappen op 24 februari 2002 in Leuven, werd de harmonie Nationaal Kampioen in Eerste Afdeling met 92,1% van de punten! Met de wedstrijd van de Provincie op zondag 17 november 2002 werd onze harmonie bevestigd in de afdeling Uitmuntendheid.

De toekomst van onze harmonie ziet er rooskleurig uit. Alex heeft op dit moment (jan. 2004) niet minder dan 67 muzikanten onder zijn hoede. Ook Viviane Hooyberghs, dirigente van de jeugdharmonie, kan rekenen op 26 jonge muzikanten, allemaal leerlingen uit de muziekacademie van Mol.

In 2008 geeft Viviane het dirigeerstokje van de Jeugdharmonie door aan Bart Lodewijckx. Met veel enthousiasme en toewijding animeert hij de jeugdige muzikanten elke week weer.
December 2012 is voor Alex Steurs het laatste concert aangebroken als dirigent . In samenwerking met Koen Crucke worden de X-mas Proms  “de kers op de taart”  voor Alex en verlaat hij onze harmonie. Ook Jan Pierlé, de voorzitter, neemt rond die tijd afscheid .

Volgende dirigent is Peter de Vos, een jonge man uit Turnhout. Van maart 2013 tot februari 2014 geeft hij in Achterbos het beste van zichzelf. Daarna moet hij echter, omwille van gezondheidsproblemen, de harmonie verlaten . Ondertussen is de taak van voorzitter overgenomen door Leen Daems,  saxofoniste van de harmonie.
Intussen ging de harmonie weer op zoek, nu niet naar één dirigent maar ook nog naar een dirigent voor de jeugdharmonie. Bart kondigde immers aan dat dit zijn laatste werkjaar in Achterbos zou zijn.

Vervolgens nam Sven Van Calster wekelijks het stokje over. Sven is een jonge dertiger, afkomstig uit het Antwerpse en is naast “dirigent zijn” ook componist. Met zijn enthousiasme en frisse ideeën heeft hij de muzikanten nog heel wat boeiende jaren bezorgd.
De jeugdharmonie had in Wouter Cools  “de juiste man op de juiste plaats”  gevonden. Als pas afgestudeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven vond hij het dirigeren van de jeugd een hele uitdaging.

In augustus 2018 meldt Sven ons dat hij wil stoppen als dirigent in Achterbos om zo weer andere uitdagingen te kunnen aangaan . Het jaarconcert van december wordt dan ook geen makkelijke opdracht . Maar die van ’t muziek van Achterbos zijn échte doorzetters ! Van augustus tot december wordt er hard gewerkt onder leiding van Dries Laureyssens , een jonge man uit het Antwerpse . Op 1 december staat hij voor het orkest in ’t Getouw en in samenwerking met goochelaar Kobe van Herwegen wordt het een ‘magisch’ jaarconcert !

Daarna wordt de fakkel overgenomen door Barthel Hendrickx . Een twintiger , zelf trombonist en leraar aan de GAMW van Mol-Balen .

Ook dan starten de repetities niet meer op dinsdag- maar wel op donderdagavond .

Met ontzettend veel plezier en energie laat hij de muzikanten elke week ‘zweten’ en probeert hij zo het beste in elke muzikant naar boven te halen .

Juli 2019